Naše vize

Celá staletí se k ženám přistupovalo jako k matkám na plný úvazek. Dnešní ženy zaujímají významné postavení v řadě profesí a firem, aniž by polevily ve své péči o rodinu. Přesto pro většinu z nich znamená mateřství dočasnou nebo i trvalou stopku v jejich dosavadní kariéře.

Pracovní příležitosti, které jsou dnes dostupné na trhu, zpravidla nelze sladit s denním rytmem péče o dítě. Pokud chce žena zůstat pracovně aktivní, je často nucena volit mezi prací a dítětem. Statistiky dokládají, že 80% žen nevykonává žádnou ekonomicky aktivní činnost až do tří let věku dítěte, 35% až do šesti let.

Zkušenosti a znalosti maminek zůstávají tak nevyužity a postupně zastarávají.

Maternum má za cíl nabídnout maminkám příležitosti, jak pracovní, tak v oblasti vzdělávání, které jsou přizpůsobeny jejich kvalifikaci a časovým možnostem. Umožní jim udržet si své stávající znalosti, případně je dále rozvinout a zúročit je v konkrétních službách, které Maternum poskytuje komerčním i nekomerčním subjektům v České republice i v zahraničí.