O nás

Maternum, z.ú. je nezisková organizace, která byla založena za účelem pomoci matkám, aby mohly zůstat i po dobu mateřské a rodičovské dovolené aktivní a využily tuto dobu k dalšímu rozvoji.

V centru Maternum naleznou matky na jedné straně vzdělávání, aby udržely své dosavadní znalosti a případně je rozšířily a na straně druhé příležitosti k jejich uplatnění ve službách a výrobcích, které Maternum nabídne firmám a jiným subjektům a pomůže tak získat matkám prostředky pro zabezpečení jejich rodiny.

Služby a produkty centra Maternum zajišťované matkami na mateřské a rodičovské dovolené budou přizpůsobeny kvalifikaci a časovým možnostem matek. Matky je budou moci vykonávat například v době spánku dítěte.

Přirozenou součástí činnosti centra Maternum bude pomoct matkám sladit pracovní a vzdělávací aktivity s mateřstvím tak, aby se přitom mohly naplno věnovat výchově dětí.

Díky činnosti centra Maternum matky neztratí kontakt s prací po dobu mateřské a rodičovské, zůstanou aktivní a dokonce se budou rozvíjet. Tím se stanou pro stáajícího zaměstnavatele atraktivnější, neboť se rychleji a snadněji opět integrují do pracovního procesu po návratu do zaměstnání.